Повідом про корупцію

Повідом про корупцію
ЯКЩО У ВАС Є ДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШЕННЯ
ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»
ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ДП «Шахта ім.М.С.Сургая»
Ви можете надати допомогу в запобіганні і протидії корупції на підприємстві, повідомивши інформацію засобами телефонного зв’язку, або через офіційний веб-сайт, окрему та загальну електронну пошту шахти, іншими засобами поштового зв’язку, на особистому прийомі.
Повідомлення про корупційні правопорушення приймаються за тел.: 066-250-33-99
Електронна пошта: anticor.udon3@gmail.com
Письмово:
засобами поштового зв’язку, особисто до канцелярії,
на адресу: 85670 м.Вугледар Донецької обл. ДП «Шахта ім.М.С.Сургая»
Надану Вами інформацію буде розглянуто, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Інформацію буде використано професіоналом з антикорупційної діяльності, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Для встановлення правопорушень під час проведення перевірки виникає потреба додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами.
Ваша контактна інформація може бути розголошена лише за Вашою згодою, крім випадків, встановлених законом.
Для отримання відповіді на повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» професіоналом з антикорупційної діяльності, пропонуємо направляти повідомлення засобами поштового зв’язку із підписом (якщо повідомлення направляється через електронну пошту – із підписом у сканованому вигляді) та необхідними реквізитами: Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, поштову/електронну адресу), рід занять.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОВИННО МІСТИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДЛЯ ЙОГО РОЗГЛЯДУ
Відповіді на питання з позначкою * є обов’язковими для надання можливості професіоналу з антикорупційної діяльності розпочати перевірку:
Вказати Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу), рід занять, стать, вік.
* Вказати прізвище, ім’я, по батькові особи/осіб, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, її посаду та місце роботи; у чому ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.
* Чи відноситься випадок до?:
електронних декларацій;
порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України «Про запобігання корупції»;
порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;
порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;
порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;
недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції»;
інші порушення антикорупційних законів або інші службові зловживання посадовими особами шахти (спробуйте зазначити категорію).
* Де і в якій області стався випадок (країна, місце, організація)?
* Коли стався випадок (час)?
* Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?
Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?
Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?
Чи мали місце такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?
Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/установам обіцялася або надавалася перевага?
Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
* Чи надавалася інформація про вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?
Чи бажаєте Ви щось додати?
Чи маєте Ви матеріали (фото, відео, аудіо), що підтверджують випадок? Чи маєте можливість надати матеріали для встановлення порушення?
ЯКЩО ВИ Є ПРАЦІВНИКОМ ДП «Шахта ім.М.С.Сургая»
Ви маєте можливість, передбачену частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», повідомляти інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства анонімно.

ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ
Конституція України.
Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).
Гарантії у сфері захисту трудових прав (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», частина перша, четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Адміністрація ДП «Шахта ім.М.С.Сургая» ВДЯЧНА ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!